طرح فجرانه کلابرگ ادامه خواهد داشت
فعال شدن بخشنامه لغو شده سایپا بزودی
بخشنامه فروش فوق العاده سایپا 151

قطع سهمیه سوخت خودروهای اینترنتی

  قطع سهمیه سوخت خودروهای اینترنتی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی: ????تا پایان بهمن ۱۴۰۲، استفاده ۶۷ درصدی از کارت سوخت محقق شده

آموزش

وارد بحث شوید